Selectiecriteria gastouder

Algemeen

 • Een AVP-verzekering (vroegere WA, verplicht)
 • Een inzittendenverzekering bij gebruik van auto
 • Minimaal een half jaar beschikbaar zijn

Persoonlijkheid en motivatie

 • Minimum leeftijd 18 jaar
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Organisatietalent
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Open en flexibele instelling ten aanzien van de vraagouders
 • Continuïteit en stabiliteit in de opvang kunnen bieden
 • Nederlands spreken tijdens de opvang
 • Communicatief vaardig zijn
 • Positieve houding ten opzicht van kinderopvang
 • Plezier in het omgaan met kinderen

Eisen die aan een beginnende gastouder worden gesteld:

 • In het bezit zijn van een geldig en geregistreerd EHBO certificaat voor kinderen. (Oranje Kruis)
 • Minimaal de opleiding Helpende Welzijn gevolgd hebben of bereid dit diploma te behalen, Ook kan men met een diploma van een opleiding die hieraan gelijk gesteld is, gastouder worden. Wij verstrekken u hierover de nodige informatie.
 • Men moet een verklaring van goed gedrag overleggen, alsmede van de partner en alle volwassenen vanaf 18 jaar (indien van toepassing)

Pedagogische kwaliteiten

 • Kennis van de ontwikkeling van kinderen door eigen of andere kind(eren) of opleiding
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • In staat zijn tot het geven van warmte, veiligheid en geborgenheid
 • In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind
 • In staat zijn problemen op het gebeid van gezondheid, welzijn en ontwikkeling van het kind te  onderkennen en er mee om te gaan
 • Bieden van voldoende spelmogelijkheden

Houding Gastouder ten opzichte van het gastouderbureau

 • Bereidheid tot samenwerking met het GOB;
 • Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het GOB
 • Bereidheid tot het bijwonen van thema-avonden
 • Bereidheid de richtlijnen van het GOB te hanteren.
 • Medewerking verlenen aan evaluaties en huisbezoeken
Omgevingsfactoren
 • Het huis van de gastouder moet hygiënisch en kindveilig zijn, zowel binnen als buiten. Dit wordt getoetst door een medewerker van het gastouderbureau middels een risico inventarisatie
 • De gastouder moet bereid zijn zonodig in of bij het huis kleine aanpassingen te verrichten(tuin afsluiten, traphekjes, vijver afschermen, stopcontacten afschermen etc).
 • In het huis moet voldoende ruimte zijn om te spelen, te eten en te slapen
 • In de naaste omgeving moet gelegenheid zijn om buiten te spelen
 • De opvangruimte moet ten allen tijde rookvrij zijn.

Houding gastouder ten opzichte van de vraagouder
 • Open staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzig
 • Zich inleven in de situatie van de vraagouder
 • Bereidheid tot overleg en samenwerking
 • Bereid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken
 • Bereid en in staat zijn problemen bespreekbaar te maken
 • Respecteren van en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie van de vraagouders en hun gezin.
Gezin van de gastouder
 • Gezinsleden moeten positief staan tegenover de opvang van gastkinderen.