Waarom gastouder?

Waarom gastouderopvang?

Steeds meer mensen zoeken voor een langere periode opvang voor hun kinderen en gelukkig kiezen velen daarbij voor gastouderopvang.
Deze vorm van kinderopvang is aantrekkelijk voor ouders die bijvoorbeeld wisselende werktijden hebben.
Ook voor ouders die voorkeur hebben voor opvang in huiselijke kring of in eigen omgeving, is gastouderopvang een goede keuze.       Kleinschaligheid, huiselijkheid, veel persoonlijke aandacht en verzorging, flexibele opvangtijden en zo mogelijk vervangende opvang bij ziekte of vakantie zijn belangrijke voordelen van gastouderopvang.

Waarom gastouder worden?

Als gastouder neemt u tegen betaling overdag of ‘s avonds kinderen onder uw hoede van ouders die buitenshuis werken. Als gastouder laat u de ouders voor een bepaalde tijd hun kind(eren) ‘vergeten’, zodat ze onbezorgd andere activiteiten kunnen ondernemen, zoals werken of studeren. Samen met de ouders bepaalt u hoe u het beste met hun kind(eren) om kunt gaan. U zorgt voor een warme en veilige omgeving, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ze zich thuis voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier.

Wie regelt de opvang?
Gastouderopvang wordt geregeld door het gastouderbureau.
Eerst wordt samen met u nagegaan op welke tijden u beschikbaar kunt zijn als gastouder en hoeveel kinderen bij u terecht kunnen.
Ook spreken we met u zaken door als opvoeding en de veiligheid en kindvriendelijkheid van uw woning.
Daarna brengen onze bemiddelingsmedewerkers u in contact met ouders die opvang nodig hebben. Wij noemen hen vraagouders.
De wensen van de vraagouders worden in kaart gebracht. Deze proberen we vervolgens af te stemmen op úw wensen.
Slaagt een bemiddeling, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Tijdens de opvangperiode houdt het gastouderbureau regelmatig contact met u.

Wat zijn uw voordelen als gastouder?

  • U bepaalt zelf hoeveel tijd u voor opvang beschikbaar heeft
  • U krijgt een vaste uurvergoeding
  • Het gastouderbureau regelt de zakelijke kant van de opvang
  • Het gastouderbureau zorgt voor cursussen of themabijeenkomsten en biedt u de nodige ondersteuning.