Nieuws

 

De Eerste Kamer heeft de Verzamelwet 2015 aangenomen. Hierin zijn de wijzigingen opgenomen over de definitie gastouderopvang en uitbreiding recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid van drie naar zes maanden.

In de Verzamelwet 2015 is de wijziging van het begrip gastouderopvang op het woonadres van de gastouder opgenomen. De bepaling dat slechts één voorziening op het woonadres van de gastouder mag worden ingeschreven te laten vervalt,  waardoor er meerdere gastouders woonachtig op hetzelfde adres gastouder kunnen zijn op het woonadres. Door dit voorstel kunnen partners of huisgenoten allebei gastouder op het woonadres zijn. De eis waarbij maximaal zes kinderen tegelijkertijd kunnen worden opgevangen, blijft echter in stand.

KINDEROPVANGTOESLAG
Per 1 januari 2015 stijgen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag met 2 procent. Voor ouders met meerdere kinderen die gebruikmaken van kinderopvangtoeslag, wordt het kind met de meeste uren kinderopvangtoeslag aangemerkt als het eerste kind. Met bijbehorende toeslagpercentages.

Kinderopvangtoeslag bij werkloosheid

Indien een ouder of zijn partner in het berekeningsjaar 2015 of 2016 werkloos wordt, behoudt hij/zij gedurende zes kalendermaanden dezelfde aanspraak op een kinderopvangtoeslag indien sprake is van werkloosheid. 

De wetswijziging gaat in per 1 januari 2015.

-------------------------------------

Tabel kinderopvangtoeslag 2015.

Op 15 oktober zijn het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 en de bijbehorende ministeriële regeling gepubliceerd. Hiermee staan voor 2015 de maximum uurprijzen voor de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag vast. De inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximum uurprijzen worden geïndexeerd volgend jaar.

De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang. In het bijgevoegd document staat de toeslagtabel voor 2015. Ouders kunnen hierin zien op welk percentage kinderopvangtoeslag ze recht hebben.

 

 --------------------------------------

 

Week van de opvoeding 6 tot 12 oktober 2014 “Ik tel tot tien”

 

Workshop  1: Positief Opvoeden

voor ouders van kinderen van 4 tot 12

donderdag  9 oktober 2014, 19.30 uur, MFC Korteweg 4 (voorheen ´t Ukien) Kampen

Kinderen die positief worden opgevoed hebben een grote kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met veel zelfvertrouwen. Maar hoe doe je dat?

 

  • Workshop 2 : Straffen en Belonen

voor ouders van kinderen van 4 tot 12

donderdag  9 oktober 2014, 19.30 uur, MFC Korteweg 4 (voorheen ´t Ukien) Kampen

Straffen is soms onvermijdelijk als u uw kind verkeerd gedrag wilt afleren. Als ouder wilt u dit natuurlijk zo weinig mogelijk hoeven doen. Hoe richt u zich op wat wel goed gaat? En als u dan toch straf moet geven, hoe doet u dat op een goede manier?

 

  • Workshop 3: Seksuele Weerbaarheid

voor ouders van kinderen van 4 tot 12

donderdag  9 oktober 2014, 19.30 uur, MFC Korteweg 4 (voorheen ´t Ukien) Kampen

Wat hoort nu nog bij een normale seksuele ontwikkeling en wanneer wordt iets grensoverschrijdend gedrag? En wat kunt u als ouder doen?

 

  • Workshop 4: Ik tel tot tien: Themaochtend

 voor ouders van baby´s en peuters van 0 tot 4

woensdag 8 oktober 2014 10.00-11.30 in de bibliotheek in Kampen

Peuters willen dingen zelf doen en uitproberen. Daar leren ze van. Soms voelt u zich als ouder politie agent. Hoe kunt u positief blijven reageren op wat je kind doet?

 

  • Workshop 5: Puberbrein

voor ouders van pubers (12 plus)

donderdag 9 oktober 2014, 19.30- 21.30 i.s.m. Mindfit, VIA Kampen,  Flevoweg 68

In deze workshop wordt uitgelegd hoe pubers zich ontwikkelen  en wat er de laatste jaren allemaal is ontdekt over de hersenen van pubers.

 

Alle activiteiten in deze week zijn gratis.

Voor meer informatie over de week van de opvoeding en de activiteiten: www.cjgkampen.nl of www.weekvandeopvoeding.nl

Aanmelding is gewenst via het CJG: info@cjgkampen.nl of  038-3370030 o.v.v. het workshop nummer en aantal personen. 
 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen, Wederiklaan 56, 8265 DD Kampen