Bemiddeling

Het gastouderbureau bemiddelt tussen

  • Ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) in de leeftijd van 0-13 jaar (de vraagouders).
  • Ouders die tegen een vergoeding kinderen willen opvangen (de gastouders).

De opvang vindt in huiselijke kring plaats (bij de vraagouder of de gastouder) en is dus kleinschalig van opzet.
Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, waarvan 5 kinderen onder de 4 jaar (inclusief de eigen kinderen) en daarbij 1 tot 12 jaar.
Gastouderopvang is maatwerk en flexibel; ook in de vroege ochtenduren of tot 's avonds laat is het mogelijk om opvang te regelen.
Een voordeel van gastouderopvang is dat we de gastouder altijd in de buurt van de vraagouder zoeken, zodat de breng- en haaltijden minimaal zijn.
We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de ouders tegemoet te komen.


De gastouders worden door het gastouderbureau gescreend.

  • Gastouders moeten minimaal in het bezit zijn van een diploma Helpende Welzijn of een andere pedagogische opleiding hebben.
  • De gastouders worden geregistreerd in het Landelijk Register voor Kinderopvang.

 In en om het huis van de gastouder wordt gekeken naar veiligheid en hygiëne, jaarlijks zal er een Riscio Inventarisatie worden uitgevoerd.

Naast bemiddeling, blijft het Gastouderbureau De Kinderbrug de koppeling begeleiden.
We bezoeken de gastouder enige malen per jaar en hebben telefonisch contact met de vraagouder.
Ook wordt de opvang jaarlijks met beide ouders geëvalueerd.
De gastouders zijn in het bezit van een geregistreerd certificaat Kinder EHBO van het Oranje Kruis. De Kinderbrug verzorgt jaarlijks een herhalingscursus voor alle gastouders.
Het gastouderbureau garandeert continuïteit in de opvang door, in geval van ziekte of vakantie van de gastouder, voor vervanging te zorgen.