Doelstelling

De doelstelling van De Kinderbrug is het realiseren en begeleiden van verantwoorde kinderopvang in huiselijke kring bij de gastouder of bij de vraagouder thuis. Enerzijds zoekt het gastouderbureau voor de  vraagouder een passende gastouder die zich kan vinden in de pedagogische en practische wensen van de vraagouder. Anderszijds stelt het Gastouderbureau zich ten doel de gastouder werk aan te bieden dat past bij haar wensen en mogelijkheden. De leeftijd van de kinderen die voor de opvang in aanmerking komen ligt tussen de 0 en 13 jaar.

De medewerkers van De Kinderbrug trachten voortdurend de kwaliteit van de gastouderopvang te handhaven en te verbeteren. Daarvoor is regelmatig contact met de gastouder belangrijk. Daar steken wij dan ook veel tijd in, wat zich vertaalt in een grote persoonlijke betrokkenheid bij gastouder en vraagouder.

 

 

.