Vraagouder

U zoekt opvang voor uw kind(eren)......en zou graag willen dat:

  • De opvang kleinschalig is
  • Uw kind(eren) opgevangen word(en) in een gezinssituatie
  • De opvang zo dicht mogelijk bij uw huis of werkplek gezocht wordt
  • Er geen wisseling van verzorgers is
  • De opvang flexibel is, bijv. 's morgens vroeg of 's avonds laat, in het weekend of op steeds wisselende dagen
  • Er rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en de wensen van uw kind
  • De gastouder op professionele wijze wordt begeleid door het gastouderbureau
  • De kosten van kinderopvang aftrekbaar zijn van de belasting (dus via een erkend bureau)
  • Uw opvang geregeld wordt zodra u dat nodig hebt (geen wachtlijst)

Is uw interesse gewekt?

Klik hier voor het aanvraag formulier