Klankbord groep

Sinds mei van dit jaar zijn we begonnen met een klankbordgroep voor gastouders. Deze klankbordgroep bestaat uit 5 gastouders die maximaal 4 maal per jaar bij elkaar komen op het kantoor van De Kinderbrug, Er is altijd een bemiddelingsmedewerker bij aanwezig.

Het doel van deze klankbordgroep is om vanuit de praktijk van het gastouder zijn te horen wat belangrijk is voor gastouders en het werk dat zij doen. Zij behartigen de belangen van gastouders en kinderen. Zij denken mee over deskundigheidsbevordering van gastouders en adviseren over veiligheid en gezondheid. We willen de klankbordgroep nog graag uit breiden tot 6 á 7 gastouders. Gastouders die zich bij de klankbordgroep aan willen sluiten, kunnen contact opnemen met Margriet Bolt, houder van De Kinderbrug. telef. 038-33110565. Het e-mailadres van de klankbordgroep is : kinderbrugklankbord@gmail.com . Wanneer je als gastouder een suggestie of agendapunt voor de klankbordgroep hebt kun je deze hier naar toe mailen.