Pedagogisch kader

"De Kinderbrug wil de wereld voor kinderen een speelplaats maken, waar zij veilig en uitdagend kunnen spelen." 

De belangrijkste taak van een gastouder is er voor te zorgen dat het goed gaat met haar gastkinderen tijdens de opvang. Kinderen hebben plezier, maar ze mogen ook boos of verdrietig zijn. Ze voelen zich vertrouwd en op hun gemak bij de gastouder. Ze maken dingen mee die in een kinderleven thuishoren. Ieder kind krijgt de kans om van alles te leren wat hij of zij nodig heeft om een aardig, sterk en sociaal mens te worden.

In de Wet Kinderopvang wordt verwezen naar vier opvoedingsdoelen waarvan bekend is dat ze de "steun geven" die een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Iedere gastouder en ouder heeft de verantwoordelijkheid om voor die steun te zorgen. Een hulpmiddel hierbij is onze "kijkplaat", waarop deze vier opvoedingsdoelen in woord en beeld te vinden zijn.

Emotionele veilgheid

Onze gastouders zorgen voor emotionele veiligheid. De opvang is een vertrouwde omgeving met spelmaterialen, activiteiten en omgangsvormen die voor een kind bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn.
Voorbeelden van elementen die de emotionele veiligheid waarborgen zijn:
 • communiceren op een vriendelijke manier en zorgen voor een prettige en gezellige sfeer,
 • er zijn voor het kind en de situatie bekijken door de ogen van het kind,
 • steun en begrip bieden bij gevoelens van boosheid en aansluiten bij de diverse behoeftes van kinderen en een vaste dagindeling hanteren.

Persoonlijke competentie

Onze gastouders stimuleren de persoonlijke competentie van kinderen. Zij bieden activiteiten en spelmaterialen aan die aansluiten op de leeftijd, ontwikkeling en belangstelling van kinderen. Hun gedrag en hun manier van omgaan passen bij de leeftijd en het karakter van een kind. Vaardigheden die de persoonlijke competentie stimuleren zijn:

 • het kind de ruimte geven om zichzelf te zijn of om dingen zelf te doen,
 • hulp en steun geven als dit nodig is en uitleg geven waardoor een kind verder kan, 
 • vertrouwen uitspreken naar het kind en positieve aandacht geven.

Sociale competentie

Onze gastouders stimuleren de sociale competentie van kinderen. Zij bieden activiteiten en spelmaterialen aan die een kind helpen bij het leren omgaan en samenwerken met andere kinderen en volwassenen. Zij helpen een kind om te oefenen met sociale vaardigheden. Voorbeelden van vaardigheden die de sociale competentie stimuleren zijn:

 • zorgen voor een postieve verbinding met 'thuis',
 • het verzorgen van activitetein die zorgen voor contact, zoals vertrouwde speelkameraadjes en helpen bij ruzies om weer vrienden te worden,
 • plezier hebben in de omgang met kinderen en laten merken dat je blij bent met het kind.

Waarden en normen

Onze gastouders dragen waarden en normen over. Zij laten die in hun gedrag zien (rolmodel) en leggen in gesprekken uit wat de omgangsvormen en gedragsregels tussen mensen zijn. Hierdoor weet en begrijpt een kind wat in een bepaalde situatie van hem verwacht wordt. Voorbeelden van vaardigheden die het overdragen van waarden en normen stimuleren zijn:

 • respect hebben voor de eigenheid van het kind en voor alles wat leeft,
 • voorleven wat acceptabel gedrag inhoudt en afspraken maken met het kind,
 • grenzen op een positieve manier benaderen en de redenen van grenzen uitleggen.