Kosten Gastouderopvang

De kosten voor gastouderopvang zijn opgebouwd uit twee delen en eventueel reis- en voedingskosten

De gastouder ontvangt € 4,85 per uur per kind. Dit is een adviesprijs. Het komt voor dat een gastouder een hoger uurbedrag met de vraagouder overeenkomt. Daarnaast brengt het gastouderbureau begeleidings- en bureaukosten in rekening. Dit is een vast bedrag per maand, waarvan de hoogte afhangt van het aantal uren opvang dat de ouder voor het kind/de kinderen per week nodig heeft. Wij maken op aanvraag een op uw situatie toegepaste berekening.
Gastouders kunnen voedingskosten en onkosten declareren.Hierbij worden de richtlijnen van het NIBUD gehanteerd.
Voor een broodmaaltijd € 0,75 per kind; een warme maaltijd € 1,50 per kind en tussendoortjes € 0,40 tot € 0,80 per dag per kind
Als een gastouder genoodzaakt is reiskosten te maken voor de opvang van de kinderen wordt een reiskostenvergoeding geadviseerd van minimaal € 0,19 per kilometer

Alle ouders die kinderopvang nodig hebben voor hun kinderen en een baan hebben of studeren, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk.Ook zelfstandig ondernemers komen hiervoor in aanmerking.Deze toeslag wordt maandelijks rond de 20e van de maand uitbetaald door de belastingdienst

Meer informatie en een persoonlijke berekening kunt u bij ons aanvragen;

Kassiersfunctie:
Gastouderbureau De Kinderbrug heeft een kassiersfunctie. Dit houdt in dat maandelijks rond de 8e van de maand, de factuur met daarop de opvangkosten van de afgenomen uren opvang en de bureau en begeleidingskosten bij de vraagouder worden geïncasseerd. De opvangkosten worden binnen 5 dagen doorbetaald aan de gastouder.